Algemene voorwaarden

Gaan we (misschien )samenwerken? Logisch dat je graag wil weten waar je aan toe bent. In tegenstelling tot veel andere freelance tekstschrijvers, hanteer ik geen ellenlange algemene voorwaarden. Ik vind het vooral belangrijk dat we samen tot overeenstemming komen over copyrights, leveringstijden, betalingstermijn en feedback. Als we daar geen specifieke afspraken over maken, hanteer ik de volgende algemene voorwaarden:


Algemeen

De voorwaarden op deze pagina zijn van toepassing op iedere offerte en opdracht tussen Sans Plus (“Opdrachtnemer”) en de klant (“Opdrachtgever”) waarvoor geen specifieke afspraken zijn gemaakt.


Kwaliteit

 • Voor iedere opdracht lever ik zo goed mogelijk werk, altijd in overeenstemming met de briefing en informatie die beschikbaar is. Ik draag verantwoordelijkheid voor alle feiten en informatie die ik verwerk in opdrachten.
 • Indien gewenst, kan ik een eindredacteur inschakelen die de opdracht een extra keer nakijkt op schoonheidsfoutjes (ik ben een mens, geen robot).
 • Het verwerken van feedback wordt in rekening gebracht. Indien gewenst, kan er in de offerte ruimte worden gereserveerd voor het verwerken van feedback.

Offertes en proefteksten

 • Een offerte aanvragen is gratis en vrijblijvend. Het aanbod voor de offerte blijft 14 werkdagen staan. Bij acceptatie van de offerte, worden deze algemene voorwaarden automatisch geaccepteerd, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.
 • Elke opdrachtgever heeft recht op een proeftekst. Deze proeftekst zal in rekening worden gebracht. Voor een langlopend project is het mogelijk om een proefperiode af te spreken.
 • Als een briefing tussentijds verandert, dan heeft dat automatisch invloed op de oorspronkelijk overeengekomen offerte. Er zal dan een nieuwe offerte worden uitgebracht.

Afspraken omtrent privacy

Privacy… Een woord dat zeer gevoelig ligt, al helemaal sinds de invoering van de AVG-wet. Hieronder leg ik beknopt uit welke privacy richtlijnen ik hanteer.

 • Portfolio. Ik ben trots op mijn werk! Daarom geef ik mijn opdrachtgevers allemaal een plekje in mijn ‘Portfolio’. Ook kan het zijn dat ik tijdens een acquisitiegesprek refereer naar een vorig project dat is uitgevoerd bij een specifieke opdrachtgever.
 • Geheimhoudingsverklaring. Wil je liever op anonieme wijze met me samenwerken? Geef dit specifiek aan, dan zal ik integer en discreet met de samenwerking omgaan! Indien gewenst teken ik een geheimhoudingsverklaring.
 • Jouw gegevens. Elke samenwerking gaat gepaard met gegevensuitwisseling, in meerdere of mindere mate. Ik beschik vaak over het e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, adres en btw-nummer van opdrachtgevers. Deze gegevens sla ik op in het boekhoudprogramma MoneyBird. Ik gebruik deze gegevens uitsluitend om te communiceren met de opdrachtgever en om offertes en facturen mee op te stellen. Overige bedrijfsinformatie die mij ter oren komt gebruik ik uitsluitend om opdrachten tot een goed einde te brengen. Geen enkele vorm van informatie zal ik ongevraagd delen met derden.

Leveringstermijn en leveringsvoorwaarden

 • Aan het begin van elke opdracht wordt een deadline afgesproken, gespecificeerd op weeknummer of datum. Ik zorg ervoor dat de opdracht binnen de afgesproken termijn wordt afgerond.
 • Tijdens een opdracht verwacht ik dat de opdrachtgever mij voorziet van aanvullende informatie (waar nodig). Als de opdrachtgever hierin in gebreke treedt, ben ik niet verantwoordelijk voor vertraging van het traject.
 • Mocht de opdracht niet binnen de afgesproken termijn kunnen worden afgerond, hetzij door een inschattingsfout, hetzij door overmacht, dan zal ik dat onmiddellijk communiceren met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft vervolgens het recht om het resterende gedeelte van de opdracht te annuleren. Het reeds verrichte werk wordt in rekening gebracht.
 • Tot aan de betaling van een opdracht blijven de rechten voor de opdracht bij mij liggen.
 • De opdrachtgever is gerechtigd om geleverde opdrachten aan te passen. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor aanpassingen die niet door mijzelf zijn verricht.

Auteursrechten

 • Ik lever zowel ghostwriting teksten als teksten onder eigen naam.
 • Het is niet toegestaan om teksten met auteursrechten te plaatsen onder een andere auteur.
Menu